Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.4699474 giây)
Linear Algebra
Tác giả: Cherney David,
Ký hiệu phân loại: 512.5
ISBN: 9781530903863
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
L.A. Rebellion : creating a new black cinema
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 791.4308996073
ISBN: 0520284674
ID: 155082 Định dạng: PDF
A Greek State in Formation : The Origins of Mycenaean Pylos
Tác giả: Davis Jack L,
Thông tin xuất bản: Oakland : University of California Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 938
ISBN: 9780520387249
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Where Truth Lies : Digital Culture and Documentary Media after 9/11
Tác giả: Fallon Kris,
Thông tin xuất bản: Oakland : University of California Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 302.2310973
ISBN: 9780520300934
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Making Things Stick : Surveillance Technologies and Mexico's War on Crime
Tác giả: Guzik Keith,
Thông tin xuất bản: : University of California Press , 2016
Ký hiệu phân loại:
ISBN: /doi.org/10.1525/luminos.12
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Party ballots, reform, and the transformation of America's electoral system
Tác giả: Engstrom Erik J,
Ký hiệu phân loại: 324.97308
ISBN: 9781107050396
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 136661 Định dạng: PDF
Imagining Medea : Rhodessa Jones & theater for incarcerated women
Tác giả: Fraden Rena,
Ký hiệu phân loại: 365.66082
ISBN: 0807826596 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1

Truy cập nhanh danh mục