Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 500 kết quả (0.3500035 giây)
Hearing in time : psychological aspects of musical meter
Tác giả: London Justin,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 781.226111
ISBN: 0195160819
ID: 137633 Định dạng: PDF
A history of the French in London
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : University of London Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 942
ISBN: 9781909646483
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
A history of the French in London : Liberty, equality, opportunity
Tác giả: Kelly Debra,
Thông tin xuất bản: London : University of London Press , 2013
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 117.9771909646483
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
London and beyond
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : University of London Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 907.2
ISBN: 9781909646445
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
London and beyond : Essays in honour of Derek Keene
Tác giả: Davies Matthew,
Thông tin xuất bản: London : University of London Press , 2012
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 117.9771909646445
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Destination London : The Expansion of the Visitor Economy
Tác giả: Smith Andrew,
Thông tin xuất bản: London : University of Westminster Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN: 9781912656264
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Family Firm : Monarchy, Mass Media and the British Public, 1932-53
Tác giả: Owens Edward,
Thông tin xuất bản: London : University of London Press , 2019
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 1019.9781909646957
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The London Stock Exchange : a history
Tác giả: Michie R C,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 332.64
ISBN: 0198295081
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65762 Định dạng: PDF
Medieval Londoners : Essays to mark the eightieth birthday of Caroline M. Barron
Tác giả: Steer Christian,
Thông tin xuất bản: London : University of London Press , 2019
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 1019.9781912702152
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
London fog : the biography
Ký hiệu phân loại: 551.57509421
ISBN: 9780674088351
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 153529 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục