Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 761 kết quả (0.5600012 giây)
Appropriation and Representation : Feng Menglong and the Chinese Vernacular Story
Tác giả: Shuhui Yang,
Ký hiệu phân loại: 895.1346
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Japan in the World, the World in Japan : Fifty Years of Japanese Studies at Michigan
Thông tin xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press , 2020
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Transport in Transition : The Evolution of Traditional Shipping in China
Tác giả: Watson Andrew,
Ký hiệu phân loại: 387.50951
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Imperial Style of Inquiry in Twentieth-Century China : The Emergence of New Approaches
Tác giả: Munro Donald J,
Ký hiệu phân loại: 181.11
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Lake Michigan rock picker's guide
Tác giả: Mueller Bruce,
Thông tin xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press , c2006
Ký hiệu phân loại: 552.09774
ISBN: 0472031503 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
The Tale of Matsura : Fujiwara Teika's Experiment in Fiction
Tác giả: Lammers Wayne P,
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
A Tanizaki Feast
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Michigan : University of Michigan Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 895.6344
ISBN: 9780472902163
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Pearl from the Dragon's Mouth : Evocation of Scene and Feeling in Chinese Poetry
Tác giả: Sun Cecile C C,
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Appropriation and Representation : Feng Menglong and the Chinese Vernacular Story
Tác giả: Yang Shuhui,
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Christian Converts and Social Protests in Meiji Japan
Tác giả: Scheiner Irwin,
Ký hiệu phân loại: 305.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục