Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 16 kết quả (0.3593297 giây)
Early FM Radio : Incremental Technology in Twentieth-Century America
Tác giả: Frost Gary L,
Thông tin xuất bản: : Johns Hopkins University Press , 2010
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781421428222
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Science and technology in world history : an introduction
Tác giả: McClellan James E,
Ký hiệu phân loại: 509
ISBN: 0801883598
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 27793 Định dạng: PDF
Early FM Radio : Incremental Technology in Twentieth-Century America
Tác giả: Frost Gary Lewis,
Ký hiệu phân loại: 621.384
ISBN: 9780801894404
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Early FM Radio Incremental Technology in Twentieth-Century America
Tác giả: Frost Gary Lewis,
Ký hiệu phân loại: 621.384152097309041
ISBN: 0801899133
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Papers of Thomas A. Edison : Electrifying New York and Abroad, April 1881-March 1883
Tác giả: Edison Thomas A,
Thông tin xuất bản: : Johns Hopkins University Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.3092
ISBN: 9781421442273
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Papers of Thomas A. Edison : New Beginnings, January 1885-December 1887
Tác giả: Edison Thomas A,
Thông tin xuất bản: : Johns Hopkins University Press , 2015
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781421442297
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Would Trotsky Wear a Bluetooth? : Technological Utopianism under Socialism, 1917-1989
Tác giả: Josephson Paul R,
Ký hiệu phân loại: 338.0640947
ISBN: 9780801894107
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Would Trotsky Wear a Bluetooth? Technological Utopianism under Socialism, 1917-1989
Tác giả: Josephson Paul R,
Ký hiệu phân loại: 338.06409470904
ISBN: 0801898412
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Digital Contact Tracing for Pandemic Response : Ethics and Governance Guidance
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 616.2414
ISBN: 9781421440613
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Punched-Card Systems and the Early Information Explosion, 1880-1945
Tác giả: Heide Lars,
Ký hiệu phân loại: 4.9
ISBN: 9780801891434
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục