Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 505 kết quả (0.409909 giây)
Methodology : Module one: Theoretical background
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Ho chi Minh City : University of technology ,
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 24629 Định dạng: PDF
American literature : Module one: History of American literature
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Ho chi Minh City : University of technology ,
Ký hiệu phân loại: 810
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 24639 Định dạng: PDF
American literature : Module two: Literary analysis. Part 1- The study of literature
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Ho chi Minh City : University of technology ,
Ký hiệu phân loại: 810
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 24642 Định dạng: PDF
Listening 1
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 428.3
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Final report on teaching methodology
Thông tin xuất bản: TPHCM : Technology university , 2007
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 52064 Định dạng: PDF
English teaching methodology : Final report on
Thông tin xuất bản: TPHCM : Technology university , 2007
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 52160 Định dạng: PDF
The Best of Technology Writing 2007
Thông tin xuất bản: : University of Michigan Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 600
ISBN: 9780472032662
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Atlas : Makerspaces in Public Libraries in The Netherlands
Tác giả: Caso Olindo,
Thông tin xuất bản: Delft : Delft University of Technology , 2019
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789463661478
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Technology : a world history
Tác giả: Headrick Daniel R,
Ký hiệu phân loại: 609
ISBN: 019515648X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43734 Định dạng: PDF
Technology :a world history
Tác giả: Headrick Daniel R,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2009
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780195338218
Bộ sưu tập: Tham khảo
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục