Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 107 kết quả
The Kansas Beef Industry
Tác giả: Charles L Wood
Xuất bản: Lawrence Kansas: University Press of Kansas, 1980
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Kansas Governors
Tác giả:
Xuất bản: Lawrence Kansas: University Press of Kansas, 1990
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  978.100992
 
Kansas Populism
Tác giả:
Xuất bản: Lawrence Kansas: University Press of Kansas, 1969
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  329.8
 
Becoming Free
Tác giả:
Xuất bản: Kansas: University Press of Kansas, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  320.51
 
Brandeis
Tác giả:
Xuất bản: Kansas: University Press of Kansas, 1993
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  347.732634
 
Brandeis on Democracy
Tác giả:
Xuất bản: Kansas: University Press of Kansas, 1995
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  347.3073534
 
A Preface to American Political Theory
Tác giả:
Xuất bản: Kansas: University Press of Kansas, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  320.50973
 
Kansas Governors
Tác giả: Homer E Socolofsky
Xuất bản: Lawrence Kan: University Press of Kansas, 1990
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  978.100992
 
Kansas Populism : Ideas and Men
Tác giả: O Gene Clanton
Xuất bản: Lawrence: University Press of Kansas, 1969
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  329.8
 
The Soviet-Afghan War : how a superpower fought and lost
Tác giả: Lester Grau, Michael Gress
Xuất bản: Lawrence Kansas: University Press of Kansas, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  958.1045
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục