Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 57 kết quả
Tehran University Medical Journal
Tác giả:
Xuất bản: : Tehran University of Medical Sciences, 2007
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Tehran University Heart Center
Tác giả:
Xuất bản: : Tehran University of Medical Sciences, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences
Tác giả:
Xuất bản: : Tehran University of Medical Sciences, 2011
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Bazaar and state in Iran : the politics of the Tehran marketplace
Tác giả: Arang Keshavarzian
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  381
 
Young and defiant in Tehran
Tác giả: Shahram Khosravi,
Xuất bản: Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  305.235
 
Pizhūhish/hā-yi Rūstāyī
Tác giả:
Xuất bản: : University of Tehran, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran
Tác giả:
Xuất bản: : University of Tehran, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Iranian Journal of Management Studies
Tác giả:
Xuất bản: : University of Tehran, 2011
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Information Technology Management
Tác giả:
Xuất bản: : University of Tehran, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Energy Equipment and Systems
Tác giả:
Xuất bản: : University of Tehran, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục