Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 467 kết quả (0.0300491 giây)
Quản lý thông tin và công nghệ thông tin
Tác giả: Nguyễn Khắc Khoa
Hà Nội: Văn Hóa Thông Tin, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 004.068
 
Niềm tin & sức khỏe
Tác giả: Nguyễn Ý Đức
Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 613
 
Tự học tin học văn phòng
Tác giả: 
Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 005.369
 
The Language of Business Correspondence in English = Ngôn ngữ thư tín thương mại tiếng Anh
Tác giả: Nguyễn Trọng Đàn
Hà Nội: Văn Hóa Thông Tin, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 428.02465
 
Những hình bóng cũ : Tùy bút
Tác giả: Ngô Khắc Tài
Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.9228
 
Dại gái toàn thư
Tác giả: Nguyễn Xuân Chiến
TPHCM: Văn hóa Thông tin, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.9228
 
Hành trình doanh nhân khởi nghiệp- Chân dung doanh nhân
Tác giả: 
Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 650.1
 
Hạnh phúc là điều có thật
Tác giả: Nguyễn Minh Tiến
Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc: 170
 
Hành trình doanh nhân khởi nghiệp- Tập Quản trị nhân sự
Tác giả: 
Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.11
 
An toàn đời sống
Tác giả: Nguyễn Ý Đức
Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 610
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục