Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1375 kết quả
Mùa nhan sắc : Tập truyện ngắn
Tác giả: Nguyễn Văn Học
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Linh Điểu : tiểu thuyết
Tác giả: Nguyễn Văn Học
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Tuyển tập văn học Kiên Giang giai đoạn 1954 - 1975
Tác giả: Nguyễn Tấn Kiệt
Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Cổ học tinh hoa
Tác giả: Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, Tử An Trần Lê Nhân
Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2021
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.13
 
Con của nhà trời : Tiểu thuyết. Tập 2
Tác giả: Ma Văn Kháng
Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2018
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Cây nêu trong hội mừng cơm mới của người Xơ Đăng ở buôn Kon H'Ring xã Ea H'đing huyện Cư M'gar tỉnh Đắk Lắk
Tác giả: Y Mang
Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Phong tục kiêng kị của người Khmer ở Kiên Giang
Tác giả: Đào Chuông
Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  392.09597
 
Văn hóa dân gian đất Quảng dưới góc nhìn đương đại
Tác giả: Bùi Văn Tiếng
Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Văn hóa dân gian huyện Ý Yên
Tác giả: Hồ Đức Thọ
Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Chạm : phê bình văn học
Tác giả: Xuân Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9228
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục