Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.1604391 giây)
Biotechnology
Tác giả: Sahm H,
Thông tin xuất bản: NY : VCH , 1993
Ký hiệu phân loại: 660.6
ISBN: 3527283102
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1926 Định dạng: PDF
Transition metal chemistry : the valence shell in d-block chemistry
Tác giả: Gerloch M,
Thông tin xuất bản: Weinheim New York : VCH , 1994
Ký hiệu phân loại: 546.6
ISBN: 1560818840
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 27800 Định dạng: PDF
A random walk through fractal dimensions [electronic resource]
Tác giả: Kaye Brian H,
Thông tin xuất bản: Weinheim New York : VCH , 1994
Ký hiệu phân loại: 514
ISBN: 3527290788
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28131 Định dạng: PDF
Intermetallics
Tác giả: Sauthoff G,
Thông tin xuất bản: Weinheim New York : VCH , c1995
Ký hiệu phân loại: 669.94
ISBN: 3527293205 (acid-free paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Electron microscopy : principles and fundamentals
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Weinheim : VCH , 1997
Ký hiệu phân loại: 536
ISBN: 3527294791
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 30624 Định dạng: PDF
Shape in chemistry : an introduction to molecular shape and topology
Tác giả: Mezey Paul G,
Thông tin xuất bản: New York NY : VCH , 1993
Ký hiệu phân loại: 541.22
ISBN: 0895737272
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 37581 Định dạng: PDF
Materials science and technology : a comprehensive treatment. V16- Processing of semiconductors
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Weinheim New York : VCH , 1991
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Surface analysis with STM and AFM : experimental and theoretical aspects of image analysis
Tác giả: Magonov Sergei N,
Thông tin xuất bản: Weinheim New York : VCH , 1996
Ký hiệu phân loại: 620.44
ISBN: 3527293132
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65213 Định dạng: PDF
Ion chromatography
Tác giả: Weiss Joachim,
Thông tin xuất bản: Weinheim Germany New York NY : VCH , 1995
Ký hiệu phân loại: 543.0893
ISBN: 3527286985
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 66905 Định dạng: PDF
Plants and the chemical elements [elektronisk ressurs] : biochemistry, uptake, tolerance and toxicity
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Weinheim New York : VCH , 1994
Ký hiệu phân loại: 581.5222
ISBN: 1560811358
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 71971 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục