Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 12 kết quả (0.3281751 giây)
Her Oxford
Tác giả: Batson Judy G,
Ký hiệu phân loại: 378.42574
ISBN: 0826516106
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 39809 Định dạng: PDF
Writing Revolution in Latin America : From Martí to García Márquez to Bolaño
Tác giả: De Castro Juan E,
Thông tin xuất bản: : Vanderbilt University Press , 2019
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Rise of Euroskepticism : Europe and Its Critics in Spanish Culture
Thông tin xuất bản: Nashville : Vanderbilt University Press , 2017
Ký hiệu phân loại: 341.242
ISBN: 9780826521941
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Rise of Euroskepticism : Europe and Its Critics in Spanish Culture
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : Vanderbilt University Press , 2018
Ký hiệu phân loại: 341.24220946
ISBN: 9780826521965
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Symptoms of unknown origin : a medical odyssey
Tác giả: Meador Clifton K,
Thông tin xuất bản: Nashville : Vanderbilt University Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 616
ISBN: 0826514731 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Symptoms of unknown origin : a medical odyssey
Tác giả: Meador Clifton K,
Thông tin xuất bản: Nashville : Vanderbilt University Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 616
ISBN: 0826514731
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 48002 Định dạng: PDF
How Human Rights Can Build Haiti : Activists, Lawyers, and the Grassroots Campaign
Tác giả: Quigley Fran,
Thông tin xuất bản: : Vanderbilt University Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 342.7294085
ISBN: 9780826519931
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Open to Disruption : Time and Craft in the Practice of Slow Sociology
Tác giả: Garey Anita Ilta,
Thông tin xuất bản: : Vanderbilt University Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 301.072
ISBN: 9780826519863
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Practically Invisible : Coastal Ecuador, Tourism, and the Politics of Authenticity
Tác giả: Smith Kimbra,
Thông tin xuất bản: : Vanderbilt University Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 986.6
ISBN: 9780826520562
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Legacy of Christopher Columbus in the Americas : New Nations and a Transatlantic Discourse of Empire
Ký hiệu phân loại: 970.015
ISBN: 9780826519559
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục