Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.1249999 giây)
The red fez : art and spirit possession in Africa
Tác giả: Kramer Fritz,
Thông tin xuất bản: London New York : Verso , 1993
Ký hiệu phân loại: 303.4826704
ISBN: 0860914658
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
In a materialist way : selected essays
Tác giả: Macherey Pierre,
Thông tin xuất bản: London New York : Verso , 1998
Ký hiệu phân loại: 194
ISBN: 1859849490
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
The trial of Henry Kissinger
Thông tin xuất bản: London New York : Verso , 2001
Ký hiệu phân loại: 973.924
ISBN: 1859846319
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 86990 Định dạng: PDF
In defence of the terror : liberty or death in the French Revolution
Tác giả: Wahnich Sophie,
Thông tin xuất bản: London New York : Verso , 2012
Ký hiệu phân loại: 944.04
ISBN: 9781844678624
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 108810 Định dạng: PDF
Infinitely demanding : ethics of commitment, politics of resistance
Tác giả: Critchley Simon,
Thông tin xuất bản: New York : Verso , 2007
Ký hiệu phân loại: 172
ISBN: 9781844672967
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Race, nation, class : ambiguous identities
Tác giả: Balibar Etienne,
Thông tin xuất bản: New York : Verso , 1998
Ký hiệu phân loại: 305.8
ISBN: 9781844676712
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
On the reproduction of capitalism : ideology and ideological state apparatuses
Tác giả: Althusser Louis,
Thông tin xuất bản: London New York : Verso , 2014
Ký hiệu phân loại: 335.412
ISBN: 9781781681640
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 156555 Định dạng: PDF
The spectacle of disintegration
Tác giả: Wark McKenzie,
Thông tin xuất bản: Brooklyn New York : Verso , 2013
Ký hiệu phân loại: 700.9045
ISBN: 9781844679577
ID: 157406 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục