Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.3799431 giây)
Automotive software engineering : Grundlagen, prozesse,methoden und werkzeuge effizient einsetzen
Tác giả: Schauffele Jorg,
Thông tin xuất bản: German : Vieweg Teubner Verlag , 2010
Ký hiệu phân loại: 629.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120675 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục