Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 25 kết quả (0.6300581 giây)
The evolution of useful things [electronic resource]
Tác giả: Petroski Henry,
Thông tin xuất bản: New York : Vintage Books , 1994
Ký hiệu phân loại: 609
ISBN: 0307773051
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 94799 Định dạng: EPUB
The stories of John Cheever [electronic resource].
Tác giả: Cheever John,
Thông tin xuất bản: New York : Vintage Books , 2010
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 0307743985
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 93678 Định dạng: EPUB
What you can change-- and what you can't [electronic resource] : the complete guide to successful self-improvement : lea...
Thông tin xuất bản: New York : Vintage Books , 2007
Ký hiệu phân loại: 158.1
ISBN: 0307498700
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 98952 Định dạng: PDF
Empire falls [electronic resource]
Tác giả: Russo Richard,
Thông tin xuất bản: New York : Vintage Books , 2002
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0307809889
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 93690 Định dạng: EPUB
Engineers of dreams [online resource] : great bridge builders and the spanning of America
Tác giả: Petroski Henry,
Thông tin xuất bản: New York : Vintage Books , 1995
Ký hiệu phân loại: 624.20973
ISBN: 0307773132
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 94810 Định dạng: EPUB
Independence day [online resource]
Tác giả: Ford Richard,
Thông tin xuất bản: New York : Vintage Books , 1995
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0307763803
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 93683 Định dạng: EPUB
The white castle : a novel
Tác giả: Pamuk Orhan,
Thông tin xuất bản: New York : Vintage Books , 1998
Ký hiệu phân loại: 894.3533
ISBN: 0375701613
Bộ sưu tập: Văn học
Now you see it, now you don't : lessons in sleight of hand
Tác giả: Tarr Bill,
Thông tin xuất bản: New York : Vintage Books , c1976b
Ký hiệu phân loại: 793.8
ISBN: 0394722027 :
The collected poems of Wallace Stevens.
Tác giả: Stevens Wallace,
Thông tin xuất bản: New York : Vintage Books , 1990 c1954
Ký hiệu phân loại: 811.52
ISBN: 0679726691
Bộ sưu tập: Văn học
Galactic pot-healer
Tác giả: Dick Philip K,
Thông tin xuất bản: New York : Vintage Books , 1994
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 0679752978 :
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 40922 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục