Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 44 kết quả (0.3757746 giây)
The Norton Field Guide to writing
Tác giả: Bullock Richard H,
Thông tin xuất bản: New York London : W W Norton Company , 2013
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 9780393919578
Bộ sưu tập: Văn học
The Norton anthology of American literature since1945. Volume E
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : W W Norton Company , 2012
Ký hiệu phân loại: 810.8
ISBN: 9780393934809
Bộ sưu tập: Văn học
The Norton anthology of American literature beginnings to 1820 . Volume A
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : W W Norton Company , 2012
Ký hiệu phân loại: 810.8
ISBN: 9780393934762
Bộ sưu tập: Văn học
The Norton anthology of English literature. Volume 2
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : W W Norton , 2006
Ký hiệu phân loại: 820.8
ISBN: 0393927156
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 140545 Định dạng: PDF
The Norton Anthology of American Literature. Volume A and B
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : W W Norton , 2017
Ký hiệu phân loại: 810.8
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 140557 Định dạng: PDF
The Norton anthology of English literature. Volume 1
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : W W Norton , 2006
Ký hiệu phân loại: 820.8
ISBN: 039392713X
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 140559 Định dạng: PDF
The Norton anthology of American literature 1820-1865. Volume B
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : W W Norton Company , 2012
Ký hiệu phân loại: 810.8
ISBN: 9780393934779
Bộ sưu tập: Văn học
The Norton anthology of American literature 1865-1914. Volume C
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : W W Norton Company , 2012
Ký hiệu phân loại: 810.8
ISBN: 9780393934786
Bộ sưu tập: Văn học
The Norton anthology of American literature 1914-1945. Volume D
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : W W Norton Company , 2012
Ký hiệu phân loại: 810.8
ISBN: 9780393934793
Bộ sưu tập: Văn học
American foreign policy : the dynamics of choice in the 21st century
Tác giả: Jentleson Bruce W,
Thông tin xuất bản: New York London : W W Norton , 2007
Ký hiệu phân loại: 323.73
ISBN: 0393928594 (pbk.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục