Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.6600029 giây)
Bridge aeroelasticity : sensitivity analysis and optimal design
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Southampton UK Boston Mass : WIT Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 624.23
ISBN: 184564056X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66230 Định dạng: PDF
Transport phenomena in fuel cells
Tác giả: Sunden Ben,
Thông tin xuất bản: Southampton Boston : WIT Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.312429
ISBN: 1853128406
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106221 Định dạng: PDF
Impingement jet cooling in gas turbines
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boston MA : WIT Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 621.433
ISBN: 9781845649067
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 107186 Định dạng: PDF
The sustainable City VIII. Volume 1- urban regeneration and sustainability
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Southampton : WIT Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 307.3416
ISBN: 9781845648862
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1

Truy cập nhanh danh mục