Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 380 kết quả
Pay per click search engine marketing for dummies
Tác giả: Peter Kent
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.872
 
Canon EOS Rebel XS/1000D for dummies [electronic resource]
Tác giả: Julie Adair King
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.3
 
Microsoft SQL Server 2008 all-in-one desk reference for dummies [electronic resource]
Tác giả: Robert D Schneider, Damir Bersinic
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.75
 
High blood pressure for dummies
Tác giả: Alan L Rubin
Xuất bản: Indianapolis IN: WIley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.1
 
Microsoft Office Live for dummies [electronic resource]
Tác giả: Karen S Fredricks
Xuất bản: Indianapolis IN Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.5
 
Data warehousing for dummies(r), 2nd edition
Tác giả: Thomas C Hammergren
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.40380285
 
Adobe air for dummies(r)
Tác giả: Richard Wagner
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Upgrading & fixing computers do-it-yourself for dummies
Tác giả: Andy W Rathbone
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Professional jquery
Tác giả: Cesar Otero, Rob Larsen
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Iphone for dummies(r)
Tác giả: Edward C Baig, Bob LeVitus
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38456
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục