Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 45 kết quả (0.0199976 giây)
Experimental psychology
Tác giả: Barry H Kantowitz
Australia Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc: 150
 
The path of philosophy : truth, wonder, and distress
Tác giả: John Marmysz
Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc: 190
 
A beginner's guide to scientific method
Tác giả: Stephen S Carey
Boston MA: Wadsworth Cengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 507.2
 
An introduction to language
Tác giả: Victoria Fromkin
Boston MA: Wadsworth Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 410
 
Critical thinking : the art of argument
Tác giả: George W Rainbolt
Boston Mass: Wadsworth Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc: 153.42
 
Fundamental statistics for the behavioral sciences
Tác giả: David C Howell
Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 519.5
 
Public speaking : the evolving art
Tác giả: Stephanie J Coopman
Boston Mass: Wadsworth Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 808.51
 
Design basics
Tác giả: David A Lauer
Boston MA: Wadsworth Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 745.4
 
Medical nutrition therapy : a case study approach
Tác giả: Marcia Nahikian Nelms
Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615.854
 
Nutrition : concepts & controversies
Tác giả: Frances Sizer Webb
Belmont Calif: Wadsworth Cengage Learning, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 613.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục