Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 44 kết quả (0.5468744 giây)
Mass Media Research : An Introduction
Tác giả: Wimmer Roger D,
Thông tin xuất bản: Canada : Wadsworth Cengage Learning , 2004
Ký hiệu phân loại: 302.23072
ISBN: 9780534647186
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The practice of social research
Tác giả: Babbie Earl,
Thông tin xuất bản: USA : Wadsworth Cengage Learning , 2007
Ký hiệu phân loại: 300.72
ISBN: 9780495187387
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 24926 Định dạng: PDF
Audio in media
Tác giả: Alten Stanley R,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780495572398
Bộ sưu tập: Tham khảo
Experimental psychology
Tác giả: Kantowitz Barry H,
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 0495595330
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 66858 Định dạng: PDF
A beginner's guide to scientific method
Tác giả: Carey Stephen S,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Wadsworth Cengage Learning , 2010
Ký hiệu phân loại: 507.2
ISBN: 1111305552
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 67142 Định dạng: PDF
The path of philosophy : truth, wonder, and distress
Tác giả: Marmysz John,
Thông tin xuất bản: Belmont CA : Wadsworth Cengage Learning , 2012
Ký hiệu phân loại: 190
ISBN: 0495509329
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 71262 Định dạng: PDF
An introduction to language
Tác giả: Fromkin Victoria,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Wadsworth Cengage Learning , 2011
Ký hiệu phân loại: 410
ISBN: 1428263926
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 80586 Định dạng: PDF
Critical thinking : the art of argument
Tác giả: Rainbolt George W,
Thông tin xuất bản: Boston Mass : Wadsworth Cengage Learning , 2012
Ký hiệu phân loại: 153.42
ISBN: 0495501573
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 81160 Định dạng: PDF
An introduction to the history of psychology
Tác giả: Hergenhahn B R,
Ký hiệu phân loại: 150.9
ISBN: 0495506214
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 88876 Định dạng: PDF
Public speaking : the evolving art
Thông tin xuất bản: Boston Mass : Wadsworth Cengage Learning , 2012
Ký hiệu phân loại: 808.51
ISBN: 049590564X
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 92778 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục