Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.4062843 giây)
Mass Media Research : An Introduction
Tác giả: Wimmer Roger D,
Thông tin xuất bản: Canada : Wadsworth Cengage Learning , 2004
Ký hiệu phân loại: 302.23072
ISBN: 9780534647186
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1

Truy cập nhanh danh mục