Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 15 kết quả (0.3899535 giây)
Aspectuality
Thông tin xuất bản: BerlinBoston : Walter de Gruyter GmbH , 2020
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783110564105
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Norwegian nominal system : a Neo-Saussurean perspective
Tác giả: Halmøy Madeleine,
Thông tin xuất bản: Berlin Boston : Walter de Gruyter GmbH , 2016
Ký hiệu phân loại: 439.8255
ISBN: 9783110339635
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 153906 Định dạng: PDF
Oral poetics and cognitive science
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Berlin Boston : Walter de Gruyter GmbH , 2016
Ký hiệu phân loại: 808.1
ISBN: 9783110348385
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 153909 Định dạng: PDF
Subjective meaning : alternatives to relativism
Tác giả: Meier Cecile,
Thông tin xuất bản: BerlinBoston : Walter de Gruyter GmbH , 2016
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 9783110374728
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 153912 Định dạng: PDF
Ideography and Chinese language theory : a history
Thông tin xuất bản: Berlin : Walter de Gruyter GmbH , 2016
Ký hiệu phân loại: 495.11
ISBN: 9783110457148
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 153919 Định dạng: PDF
Getting at GET in world Englishes : a corpus-based semasiological-syntactic analysis
Thông tin xuất bản: Berlin Boston : Walter de Gruyter GmbH , 2017
Ký hiệu phân loại: 425.6
ISBN: 9783110495997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 153925 Định dạng: PDF
Religious Individualisation
Tác giả: Fuchs Martin,
Thông tin xuất bản: BerlinBoston : Walter de Gruyter GmbH , 2020
Ký hiệu phân loại: 204.4
ISBN: 9783110580938
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
La Représentation du Discours Autre
Thông tin xuất bản: BerlinBoston : Walter de Gruyter GmbH , 2020
Ký hiệu phân loại: 410
ISBN: 9783110637380
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Homo absconditus
Tác giả: Krüger HansPeter,
Thông tin xuất bản: BerlinBoston : Walter de Gruyter GmbH , 2020
Ký hiệu phân loại: 128
ISBN: 9783110666397
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Richard Schaukal in Netzwerken und Feldern der literarischen Moderne
Thông tin xuất bản: BerlinBoston : Walter de Gruyter GmbH , 2020
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783110618235
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục