Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.2343266 giây)
The 8051 microcontroller : architecture, programming and applications
Tác giả: Ayala Kenneth J,
Thông tin xuất bản: St Paul : West Publishing , 1991
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 0314772782
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 48461 Định dạng: PDF
10 cool Lego Mindstorms [electronic resource] : Dark Side robots, transports and creatures
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 629.892
ISBN: 1931836590
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43635 Định dạng: PDF
10 cool Lego Mindstorms : Robotics Invention System 2 projects
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 629.892
ISBN: 1931836612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 48681 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục