Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 176 kết quả (0.8299004 giây)
Excel VBA programming for dummies
Tác giả: Walkenbach John,
Ký hiệu phân loại: 005.54
ISBN: 1118490371
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 76980 Định dạng: PDF
Wiley CPA examination review focus notes.. Financial accounting and reporting.
Tác giả: Antman Less,
Ký hiệu phân loại: 657.046
ISBN: 0470195622
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106499 Định dạng: PDF
Wiley IFRS 2010 [electronic resource] : interpretation and application of international financial reporting standards
Tác giả: Epstein Barry Jay,
Ký hiệu phân loại: 657.0218
ISBN: 9780470453230
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 41112 Định dạng: PDF
Excel 2007 VBA programming for dummies
Tác giả: Walkenbach John,
Ký hiệu phân loại: 005.369
ISBN: 0470046740
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 40693 Định dạng: PDF
Study guide for counseling and psychotherapy theories in context and practice : skills, strategies, and techniques
Ký hiệu phân loại: 158.3
ISBN: 0470904372
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137947 Định dạng: PDF
Optimization of power system operation
Tác giả: Zhu Jizhong,
Ký hiệu phân loại: 621.31015196 /
ISBN: 9780470298886
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 284329 Định dạng: PDF
PRINCE2 for dummies
Tác giả: Graham Nick,
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 047071025X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66085 Định dạng: PDF
Digital photography for dummies.
Tác giả: King Julie Adair,
Ký hiệu phân loại: 775
ISBN: 0470250747
ID: 66338 Định dạng: PDF
Managing debt for dummies
Tác giả: Ventura John,
Ký hiệu phân loại: 332.02402
ISBN: 0470084863
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 44212 Định dạng: PDF
Teach yourself visually Photoshop Elements
Tác giả: Wooldridge Mike,
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 0470919612
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66462 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục