Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3081 kết quả (0.4374505 giây)
Wiley not-for-profit accounting field guide [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 657.98
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 49012 Định dạng: CHM
Prodigal sons and material girls : how not to be your child's atm
Tác giả: Dungan Nathan,
Thông tin xuất bản: New York : Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 332.024
ISBN: 0471250694 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The Fight of the Century
Tác giả: ArkushMichael,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley Sons , 2008
Ký hiệu phân loại: 796.83
ISBN: 9780470056424
Charitable giving law made easy
Tác giả: Hopkins Bruce R,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Sons , 2007
Ký hiệu phân loại: 343.7305268
ISBN: 0471783536 (hbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The passionate economist : finding the power and humanity behind the numbers
Tác giả: Swonk Diane,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Sons , 2003
Ký hiệu phân loại: 330.973
ISBN: 0471269964 (acidfree)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Chemical analysis of antibiotic residues in food [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Sons , 2012
Ký hiệu phân loại: 615.9
ISBN: 9781118067208
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 80616 Định dạng: PDF
Android game programming for dummies
Tác giả: James Derek,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley And Sons , 2013
Ký hiệu phân loại: 794.8
ISBN: 1118027744 (pbk.)
ID: 94538 Định dạng: PDF
Chemical analysis of antibiotic residues in food
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Sons , 2012
Ký hiệu phân loại: 615.9
ISBN: 9780470490426
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 95155 Định dạng: PDF
The Portable MBA in finance and accounting [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley and Sons , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN: 0470481307
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104289 Định dạng: PDF
Gardening with free - range chickens for dummies (A Wiley brand)
Tác giả: Manion Bonnie Jo,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley And Sons , 2013
Ký hiệu phân loại: 636.5
ISBN: 9781118547540
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục