Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.7600552 giây)
Strengthening of Concrete Structures With Adhesive Bonded Reinforcement : design and dimensioning of CFRP laminates and ...
Tác giả: Zilch Konrad,
Thông tin xuất bản: Germany : Wiley Ernst Sons , 2015
Ký hiệu phân loại: 624.1834
ISBN: 9783433030868
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 123544 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục