Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.849953 giây)
Cognitive Radio Architecture : the engineering foundations of radio XML
Tác giả: Mitola Joseph,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Incorporated , 2006
Ký hiệu phân loại: 621.384
ISBN: 9780471742449
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 22933 Định dạng: RAR
Portrait of War : the U.S. Army's first combat artists and the doughboys' experience in WWI
Tác giả: Krass Peter,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley John Sons Incorporated , 2007
Ký hiệu phân loại: 940.4
ISBN: 9780471670230
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 23443 Định dạng: RAR
Landscape Design Documentation : Strategies for Plan Checking and Quality Control
Tác giả: Mcdonald Brian T,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Incorporated , 2006
Ký hiệu phân loại: 712.3
ISBN: 9780471761372
ID: 23462 Định dạng: RAR
The Not-For-Profit CEO Workbook : Practical steps to attaining & retaining the corner office
Tác giả: Pidgeon Walter P,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Incorporated , 2006
Ký hiệu phân loại: 361.7630684
ISBN: 9780471768111
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 23490 Định dạng: RAR
1

Truy cập nhanh danh mục