Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.6599979 giây)
Calligraphy for dummies
Tác giả: Bennett Jim,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2007
Ký hiệu phân loại: 745.6
ISBN: 0470117710
ID: 93765 Định dạng: EPUB
Troubleshooting & maintaining your PC all-in-one for dummies
Tác giả: Gookin Dan,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2011
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 0470878673
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 93776 Định dạng: EPUB
How to fix everything for dummies
Tác giả: Hedstrom Gary,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2005
Ký hiệu phân loại: 640.41
ISBN: 0764572091
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 93860 Định dạng: EPUB
Alzheimer's for dummies
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 616.8
ISBN: 0764538993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 94758 Định dạng: EPUB
Creating web pages for dummies [downloadable e-book]
Tác giả: Smith Bud E,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2009
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 0470440015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 94782 Định dạng: EPUB
Pressure cookers for dummies, 2nd edition
Tác giả: Lacalamita Tom L,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub Inc , 2012
Ký hiệu phân loại: 641.587
ISBN: 1118356454
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 93953 Định dạng: EPUB
Mac os x snow leopard all-in-one for dummies(r)
Tác giả: Chambers Mark L,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub inc , 2010
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 0470435410
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 94800 Định dạng: EPUB
Professional microsoft sql server 2012 reporting services
Tác giả: Turley Paul,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub Inc , 2012
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 1118101111
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 94837 Định dạng: EPUB
Java elearning kit for dummies
Tác giả: Mueller John Paul,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub Inc , 2012
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1118098781
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 95661 Định dạng: EPUB
1

Truy cập nhanh danh mục