Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1427 kết quả (0.3906276 giây)
50 fast Final Cut Express techniques
Tác giả: Meehan Tim,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley Pub , 2003
Ký hiệu phân loại: 778.596
ISBN: 0764540912
ID: 6846 Định dạng: CHM
50 fast Dreamweaver MX techniques
Tác giả: Janine Warner,
Thông tin xuất bản: NY : Wiley Pub , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0764538942
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6960 Định dạng: PDF
Secure PHP development : building 50 practical applications
Tác giả: Mohammed J Kabir,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Wiley Pub , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN: 0764549669
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6962 Định dạng: PDF
XMLSPY handbook
Tác giả: Larry Kim,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Wiley Pub , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.74
ISBN: 0764549642
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 7047 Định dạng: CHM
Mastering BEA WebLogic Server : best practices for building and deploying J2EE applications
Tác giả: Gregory Nyberg,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Wiley Pub , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN: 047128128X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7078 Định dạng: CHM
Mastering Resin
Tác giả: Richard Hightower,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Wiley Pub , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.173769
ISBN: 0471431036
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7079 Định dạng: CHM
AutoCAD 2004 for dummies
Tác giả: Middlebrook Mark,
Thông tin xuất bản: NY : Wiley Pub , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN: 0764540459
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7267 Định dạng: CHM
Red Hat Linux 9 professional secrets
Tác giả: Barkakati Naba,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Wiley Pub , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.44
ISBN: 0764541331
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7365 Định dạng: CHM
Red Hat Linux bible : Fedora and Enterprise edition
Tác giả: Negus Christopher,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Wiley Pub , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0764543334
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7421 Định dạng: CHM
Photoshop CS for dummies
Tác giả: McClelland Deke,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 0764543563
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7422 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục