Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 33 kết quả (0.4218772 giây)
Microsoft SQL server x reporting for dummies(r)
Tác giả: Robinson Mark,
Thông tin xuất bản: kd : Wiley Pub Inc , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 076458913X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12313 Định dạng: PDF
Hacking MythTV
Tác giả: Wilson Jarod,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Wiley Pub Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 0470037873
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15537 Định dạng: PDF
Excel 2007 just the steps(tm) for dummies(r)
Tác giả: Koers Diane,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.54
ISBN: 9780470039212
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15540 Định dạng: PDF
Excel 2007 bible
Tác giả: Walkenbach John,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.54
ISBN: 0470044039
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15542 Định dạng: PDF
Excel 2007 data analysis for dummies(r)
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.369
ISBN: 9780470045992
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15543 Định dạng: PDF
Cleaning windows vista(tm) for dummies(r)
Tác giả: Wyatt Allen,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 0471782939
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15568 Định dạng: PDF
Web Analytics For Dummies®
Tác giả: Sostre Pedro,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 025.4
ISBN: 9780470098240
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15717 Định dạng: PDF
SQL For Dummies®, 5th Edition
Tác giả: Taylor Allen G,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley Pub Inc , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 0764540750
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16248 Định dạng: PDF
SQL For Dummies®, 6th Edition
Tác giả: Taylor Allen G,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley Pub Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 047004652X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16406 Định dạng: PDF
MacBook™ For Dummies®
Tác giả: Chambers Mark L,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : Wiley Pub Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 047004859X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16409 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục