Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.265624 giây)
PowerPoint advanced presentation techniques
Tác giả: Wempen Faithe,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Wiley Publishing Inc , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.6
ISBN: 0764568817
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8295 Định dạng: CHM
Professional Apache Tomcat
Tác giả: Bakore Amit,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Publishing Inc , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.71376
ISBN: 0764543725
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15993 Định dạng: CHM
C# graphics programming [electronic resource]
Tác giả: Stephens Rod,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Wiley Publishing Inc , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 38054 Định dạng: CHM
1

Truy cập nhanh danh mục