Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 237 kết quả (0.4899767 giây)
Creating Family Web Sites For Dummies®
Tác giả: Warner Janine,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : Wiley Publishing Inc , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 076457938X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16434 Định dạng: PDF
Adobe Creative Suite 4 design premium all-in-one for dummies [electronic resource]
Tác giả: Smith Jennifer,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub Inc , 2009
Ký hiệu phân loại: 006.6
ISBN: 9780470331866
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 76984 Định dạng: PDF
InDesign CS3 for dummies
Tác giả: Gruman Galen,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 686.2
ISBN: 9780470118658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97631 Định dạng: PDF
Blogging for dummies, 2nd edition [electronic resource]
Tác giả: Gardner Susannah,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub Inc , 2008
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 9780470230176
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 76781 Định dạng: PDF
Adobe Creative Cloud all-in-one
Tác giả: Smith Jennifer,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : John Wiley Sons Inc , 2018
Ký hiệu phân loại: 006.6869
ISBN: 1119420407
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 155772 Định dạng: PDF
PowerPoint advanced presentation techniques
Tác giả: Wempen Faithe,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Wiley Publishing Inc , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.6
ISBN: 0764568817
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8295 Định dạng: CHM
Linux for Dummies
Tác giả: Blum Richard,
Thông tin xuất bản: USA : Wiley Publishing Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 0470116498
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15299 Định dạng: PDF
Web Analytics : An Hour a Day
Tác giả: Kaushik Avinash,
Thông tin xuất bản: USA : Wiley Publishing Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 025.04
ISBN: 0470130652
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15300 Định dạng: PDF
Outlook 2007 for dummies(r)
Tác giả: Dyszel Bill,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Publishing Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.57
ISBN: 0470038306
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15538 Định dạng: PDF
Professional WPF Programming : .NET Development with the Windows® Presentation Foundation
Tác giả: Andrade Chris,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Publishing Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 005
ISBN: 9780470041802
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15541 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục