Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.6799982 giây)
Adobe InDesign CS bible
Tác giả: Gruman Galen,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Wiley Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 686.2
ISBN: 0764542273
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7468 Định dạng: CHM
Microsoft office publisher 2007 for dummies
Tác giả: McCarter Jim,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2008
Ký hiệu phân loại: 686.22544536
ISBN: 9780470184967
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 34739 Định dạng: PDF
InDesign CS4 for dummies
Tác giả: Gruman Galen,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2009
Ký hiệu phân loại: 686.22544536
ISBN: 9780470388488
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65507 Định dạng: PDF
Adobe InDesign CS5 bible [electronic resource]
Tác giả: Gruman Galen,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Wiley Pub , 2010
Ký hiệu phân loại: 686.2
ISBN: 9780470607169
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 77194 Định dạng: PDF
QuarkXPress 6 for dummies [electronic resource]
Tác giả: Assadi Barbara,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2003
Ký hiệu phân loại: 686.22544536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 38438 Định dạng: CHM
QuarkXPress 6 for dummies
Tác giả: Assadi Barbara,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2003
Ký hiệu phân loại: 686.2
ISBN: 076452593X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 92862 Định dạng: PDF
Songwriting for dummies
Tác giả: Peterik Jim,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub , 2010
Ký hiệu phân loại: 782.42
ISBN: 0470615141
ID: 67747 Định dạng: PDF
Movable Type 3 bible
Tác giả: Cadenhead Rogers,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Wiley Pub , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0764573888
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8925 Định dạng: CHM
Creating family Web sites for dummies
Tác giả: Warner Janine,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.76
ISBN: 076457938X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 50853 Định dạng: PDF
iWork '09 for dummies [electronic resource]
Tác giả: Feiler Jesse,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.5
ISBN: 9780470433720
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 76851 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục