Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 94 kết quả (0.7099591 giây)
InDesign CS3 for dummies
Tác giả: Gruman Galen,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley publishing , 2007
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 9780470118658
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 40894 Định dạng: PDF
Creating Family Web Sites For Dummies®
Tác giả: Warner Janine,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : Wiley Publishing Inc , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 076457938X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16434 Định dạng: PDF
Official Red Hat Linux administrators guide
Tác giả: Hat Red,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Wiley Publishing , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.4469
ISBN: 0764516957
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6914 Định dạng: CHM
Mastering Jakarta Struts
Tác giả: Goodwill James,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Indiana : Wiley Publishing , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN: 0471213020
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9394 Định dạng: PDF
ACT!® 2007 For Dummies®
Tác giả: Fredricks Karen S,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : Wiley Publishing , 2006
Ký hiệu phân loại: 650.0285536
ISBN: 0470055146
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16290 Định dạng: PDF
Beginning Programming
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Publishing , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0764584065
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17299 Định dạng: PDF
Wireless Network Hacks & Mods For Dummies
Tác giả: Hurley Pat,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Publishing , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.62
ISBN: 0764595830
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17304 Định dạng: PDF
Adobe Premiere Pro : Complete Course
Tác giả: Baker Donna L,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley Publishing , 2004
Ký hiệu phân loại: 778.593
ISBN: 0764543490
MCITP : Microfoft windows vista desktop suppor consumer study guide
Tác giả: Johnson Eric,
Thông tin xuất bản: Indiana : Wiley Publishing , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 9780470165348
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 22460 Định dạng: ISO
Pro Tools 7 Session Secrets : professional recipes for high-octane results
Tác giả: Hirsch Scott,
Thông tin xuất bản: Indiana : Wiley Publishing , 2006
Ký hiệu phân loại: 006.5
ISBN: 9780471933984
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục