Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 403 kết quả (0.7900054 giây)
InDesign CS3 for dummies
Tác giả: Gruman Galen,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley publishing , 2007
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 9780470118658
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 40894 Định dạng: PDF
InDesign CS2 for dummies
Tác giả: Assadi Barbara,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Wiley , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 0764595725
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 77382 Định dạng: PDF
ePublishing with InDesign CS6 : design and produce digital publications for tablets, ereaders, smartphones and more
Tác giả: Burke Pariah S,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2013
Ký hiệu phân loại: 070.5797
ISBN: 1118305590
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 80886 Định dạng: PDF
Adobe InDesign CS bible
Tác giả: Gruman Galen,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Wiley Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 686.2
ISBN: 0764542273
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7468 Định dạng: CHM
Microsoft office publisher 2007 for dummies
Tác giả: McCarter Jim,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2008
Ký hiệu phân loại: 686.22544536
ISBN: 9780470184967
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 34739 Định dạng: PDF
InDesign CS4 for dummies
Tác giả: Gruman Galen,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2009
Ký hiệu phân loại: 686.22544536
ISBN: 9780470388488
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65507 Định dạng: PDF
Adobe InDesign CS5 bible [electronic resource]
Tác giả: Gruman Galen,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Wiley Pub , 2010
Ký hiệu phân loại: 686.2
ISBN: 9780470607169
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 77194 Định dạng: PDF
Indesign CS5 for dummies
Tác giả: Gruman Galen,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2010
Ký hiệu phân loại: 686
ISBN: 0470614498
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 35451 Định dạng: PDF
Songwriting for dummies
Tác giả: Peterik Jim,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2010
Ký hiệu phân loại: 782.42
ISBN: 0470615141
ID: 70517 Định dạng: PDF
Creating Family Web Sites For Dummies®
Tác giả: Warner Janine,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : Wiley Publishing Inc , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 076457938X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16434 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục