Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.800041 giây)
The fast forward MBA in finance, second edition [electronic resource]
Tác giả: Tracy John A,
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 37584 Định dạng: PDF
The fast forward MBA in finance
Tác giả: Tracy John A,
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN: 0471202851
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 49923 Định dạng: PDF
How to Manage Profit and Cash Flow : Mining the Numbers for Gold
Tác giả: Tracy John A,
Thông tin xuất bản: USA : John Wiley Son , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.155
ISBN: 0471649953
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
How to read a financial report : wringing vital signs out of the numbers
Tác giả: Tracy John A,
Thông tin xuất bản: New York : Wiley , 1999
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN: 0471327069
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 46964 Định dạng: PDF
Accounting for dummies
Tác giả: Tracy John A,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2008
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN: 9780470246009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 47297 Định dạng: PDF
How to read a financial report : wringing vital signs out of the numbers
Tác giả: Tracy John A,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : Wiley , 2014
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN: 9781118735848
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97044 Định dạng: PDF
Accounting workbook for dummies [electronic resource]
Tác giả: Tracy John A,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2006
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN: 0471791458
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 41058 Định dạng: PDF
Accounting for dummies, 4th edition [electronic resource]
Tác giả: Tracy John A,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2008
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN: 0470246006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 75730 Định dạng: PDF
Accounting workbook for dummies [electronic resource]
Tác giả: Tracy John A,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2006
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN: 0471791458
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 79089 Định dạng: PDF
Accounting workbook for dummies
Tác giả: Tracy John A,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2006
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN: 0471791458
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106550 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục