Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 436 kết quả (0.0156705 giây)
Sedimentology and stratigraphy
Tác giả: Gary Nichols
Chichester UK Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 551.303
 
Sugarcane
Tác giả: Glyn James
: WileyBlackwell, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 633.61
 
Enzymes in food technology / edited by Robert J. Whitehurst, Maarten Van Oort
Tác giả: 
Oxford: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 664.024
 
Recent advances in polyphenol research
Tác giả: 
Oxford Ames Iowa: WileyBlackwell, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 572
 
Principles of social psychiatry
Tác giả: 
Chichester UK Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 616.89
 
Manual of temporomandibular disorders
Tác giả: Edward F Wright
Ames Iowa: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 617.522
 
Physical biochemistry : principles and applications
Tác giả: David Sheehan
Chichester UK Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 572.028
 
Fashion marketing
Tác giả: 
Oxford Ames Iowa: WileyBlackwell, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 746.920688
 
Feline dentistry : oral assessment, treatment, and preventative care
Tác giả: Jan Bellows
Ames Iowa: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 636.808976
 
Copernicus, Darwin, & Freud : revolutions in the history and philosophy of science
Tác giả: Friedel Weinert
Chichester Malden MA: WileyBlackwell, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 501
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục