Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 165 kết quả (0.1875447 giây)
Burton's microbiology for the health sciences
Tác giả: Engelkirk Paul G,
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer Health , 2015
Ký hiệu phân loại: 616.9041
ISBN: 1451186320
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 135357 Định dạng: PDF
Systematic reviews to answer health care questions
Tác giả: Nelson Heidi D,
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer Health , 2014
Ký hiệu phân loại: 610.72
ISBN: 1451187718
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 105255 Định dạng: PDF
Study Guide for Essentials of Pathophysiology : Concepts of Altered Health States
Tác giả: Porth Carol M,
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer Health , 2011
Ký hiệu phân loại: 616
ISBN: 9780781777797
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 122060 Định dạng: PDF
Manual of nephrology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer Health , 2015
Ký hiệu phân loại: 616.6
ISBN: 1451192959
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104898 Định dạng: PDF
Gross anatomy
Tác giả: Chung Kyung Won,
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer Health , 2015
Ký hiệu phân loại: 611
ISBN: 1451193076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104899 Định dạng: PDF
Essential clinical anatomy
Tác giả: Moore Keith L,
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer Health , 2015
Ký hiệu phân loại: 611
ISBN: 1451187491
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97880 Định dạng: PDF
Drug interaction facts 2014: the authority on drug interactions
Tác giả: Tatro David S,
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer Health , 2014
Ký hiệu phân loại: 615.7045
ISBN: ‎ 9781574393545
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 272257 Định dạng: PDF
Pocket medicine : the massachusetts general hospital handbook of internal medicine, north...
Tác giả: Sabatine Marc,
Thông tin xuất bản: Sl : Wolters Kluwer Health , 2013
Ký hiệu phân loại: 616
ISBN: 1451182376
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 94056 Định dạng: EPUB
Handbook of hepato-pancreato-biliary surgery [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer Health , 2015
Ký hiệu phân loại: 617.5562
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 100792 Định dạng: PDF
The Washington manual cardiology subspecialty consult
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer Health , 2014
Ký hiệu phân loại: 616.1
ISBN: 1451114222
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104873 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục