Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 46 kết quả (0.7900059 giây)
Wood-polymer composites
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 674.83
ISBN: 1420076116 (CRC)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104522 Định dạng: PDF
Benders' dictionary of nutrition and food technology [electronic resource]
Tác giả: Bender David A,
Ký hiệu phân loại: 641.03
ISBN: 1845691652
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 49465 Định dạng: PDF
Fruit and vegetable biotechnology
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 631.5
ISBN: 0849314364
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65090 Định dạng: PDF
Food processing technology : principles and practice
Tác giả: Fellows P,
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 0849308879
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65488 Định dạng: PDF
Functional foods, ageing and degenerative disease
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 613.20846
ISBN: 0849325382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65514 Định dạng: PDF
Functional foods, cardiovascular disease, and diabetes
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 613.2
ISBN: 0849325595
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65821 Định dạng: PDF
Proteins in food processing
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 664.0015
ISBN: 185573723X :
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65919 Định dạng: PDF
Functional foods : concept to product
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 615.8
ISBN: 0849308518
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66940 Định dạng: PDF
Yoghurt : science and technology
Tác giả: Tamime A Y,
Ký hiệu phân loại: 637
ISBN: 0849317851
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66979 Định dạng: PDF
Fruit and vegetable processing [electronic resource] : improving quality
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 664.8
ISBN: 1855736640
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 67212 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục