Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 95 kết quả (0.2968206 giây)
Emerging food packaging technologies : principles and practice
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford Philadelphia PA : Woodhead Pub , 2012
Ký hiệu phân loại: 664.09
ISBN: 1845698096
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97875 Định dạng: PDF
Residual stresses in composite materials
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Philadelphia PA : Woodhead Pub , 2013
Ký hiệu phân loại: 620.1
ISBN: 9780857092700
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 103165 Định dạng: PDF
Non-destructive evaluation (NDE) of polymer matrix composites : techniques and applications
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 620.1
ISBN: 0857093444
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 103166 Định dạng: PDF
Advances in ceramic matrix composites
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford Philadelphia : Woodhead Pub , 2014
Ký hiệu phân loại: 620.14
ISBN: 0857091204
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104434 Định dạng: PDF
Advanced fibre-reinforced polymer (frp) composites for structural applications
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Philadelphia PA : Woodhead Pub , 2013
Ký hiệu phân loại: 620.1923
ISBN: 9780857094186
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104438 Định dạng: PDF
Polymer composites in the aerospace industry
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Waltham MA : Woodhead Pub , 2014
Ký hiệu phân loại: 620.118
ISBN: 9780857095237
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104439 Định dạng: PDF
Biofiber reinforcement in composite materials
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Waltham MA : Woodhead Pub , 2014
Ký hiệu phân loại: 620.118
ISBN: 9781782421221
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104473 Định dạng: PDF
Advances in brazing : science, technology and applications
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Philadelphia PA : Woodhead Pub , 2013
Ký hiệu phân loại: 671.5
ISBN: 0857094238
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106700 Định dạng: PDF
Welding processes handbook
Tác giả: Weman Klas,
Thông tin xuất bản: Oxford Philadelphia : Woodhead Pub , 2012
Ký hiệu phân loại: 671.5
ISBN: 9780857095107
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 106701 Định dạng: PDF
Biomaterials and devices for the circulatory system
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford : Woodhead Pub , 2010
Ký hiệu phân loại: 610.28
ISBN: 1845694643
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 107187 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục