Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 50 kết quả (0.8100429 giây)
The microwave processing of foods
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: England : Woodhead Publishing Limited , 2005
Ký hiệu phân loại: 664.02
ISBN: 185573964X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 70504 Định dạng: PDF
Biscuit, cookie and cracker manufacturing manuals . Manual 4 - Baking and cooling of biscuits
Tác giả: Maley Duncan,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead Publishing Limited , 1998
Ký hiệu phân loại: 664.7525
ISBN: 1855732955
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9317 Định dạng: RAR
Biscuit, cookie and cracker manufacturing manuals - Manual 6 : Biscuit packaging and storage
Tác giả: Maley Duncan,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead Publishing Limited , 1998
Ký hiệu phân loại: 664.7525
ISBN: 1855732971
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9319 Định dạng: RAR
Handbook of indices of food quality and authenticity
Tác giả: Singhal Rekha S,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead Publishing Limited , 1997
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 1855732998
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 7836 Định dạng: RAR
Biscuit, cookie and cracker manufacturing manuals - Manual 1 : Ingredients
Tác giả: Maley Duncan,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead Publishing Limited , 1998
Ký hiệu phân loại: 664.7525
ISBN: 1855732920
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9315 Định dạng: RAR
Biscuit, cookie and cracker manufacturing manuals - Manual 3 : Biscuit dough piece forming
Tác giả: Maley Duncan,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead Publishing Limited , 1998
Ký hiệu phân loại: 664.7525
ISBN: 1855732947
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9316 Định dạng: RAR
Biscuit, cookie and cracker manufacturing manuals - Manual 5 : Secondary processing in biscuit manufacturing
Tác giả: Maley Duncan,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead Publishing Limited , 1998
Ký hiệu phân loại: 664.7525
ISBN: 1855732963
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9318 Định dạng: RAR
The nutrition handbook for food processor
Tác giả: Henry C J K,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead Publishing Limited , 2002
Ký hiệu phân loại: 613.2
ISBN: 1855734648
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 9321 Định dạng: PDF
Handbook of herbs and spices
Tác giả: Peter KV,
Thông tin xuất bản: NY : Woodhead Publishing Limited , 2001
Ký hiệu phân loại: 641.657
ISBN: 0849312175
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 7831 Định dạng: RAR
Nitrates and nitrates in food and water
Tác giả: Hill Michael,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead Publishing Limited , 1996
Ký hiệu phân loại: 628.74
ISBN: 1855732823
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7834 Định dạng: RAR
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục