Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.7200723 giây)
HCCI and CAI engines for the automotive industry
Tác giả: Zhao Hua,
Thông tin xuất bản: England : Woodhead Publishing Ltd , 2007
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120681 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục