Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.5900001 giây)
Subsea optics and Imaging
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 551.46
ISBN: 085709341X (hc)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 107863 Định dạng: PDF
Degradation rate of bioresorbable materials [electronic resource] : prediction and evaluation
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead Publishing Ltd , 2008
Ký hiệu phân loại: 610.28
ISBN: 1845695038
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 108369 Định dạng: PDF
Biomaterials for treating skin loss [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead Publishing Ltd , 2009
Ký hiệu phân loại: 617.47700284
ISBN: 1845695542
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 108373 Định dạng: PDF
Biomaterials for artificial organs
Tác giả: Lysaght Michael J,
Ký hiệu phân loại: 617.95
ISBN: 1845696530
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 108377 Định dạng: PDF
Biomaterials and regenerative medicine in ophthalmology [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead Publishing Ltd , 2009
Ký hiệu phân loại: 617.7
ISBN: 184569743X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 108381 Định dạng: PDF
Biomaterials for spinal surgery
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 617.56
ISBN: 0857096192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 108388 Định dạng: PDF
Textiles tin automotive engineering
Tác giả: Fung Walter,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead Publishing Ltd , 2001
Ký hiệu phân loại: 677.02864
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120643 Định dạng: PDF
HCCI and CAI engines for the automotive industry
Tác giả: Zhao Hua,
Thông tin xuất bản: England : Woodhead Publishing Ltd , 2007
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120681 Định dạng: PDF
Plastics in the Automotive Industry
Tác giả: Maxwell James,
Thông tin xuất bản: England : Woodhead Publishing Ltd , 1994
Ký hiệu phân loại: 338.476684
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 120747 Định dạng: PDF
Antioxidants in food : practical applications
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead Publishing Ltd , 2001
Ký hiệu phân loại: 661.8
ISBN: 185573463X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 122077 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục