Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 15 kết quả (0.770049 giây)
Handbook of herbs and spices
Tác giả: Peter KV,
Thông tin xuất bản: NY : Woodhead Publishing Limited , 2001
Ký hiệu phân loại: 641.657
ISBN: 0849312175
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 7831 Định dạng: RAR
Nitrates and nitrates in food and water
Tác giả: Hill Michael,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead Publishing Limited , 1996
Ký hiệu phân loại: 628.74
ISBN: 1855732823
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7834 Định dạng: RAR
Handbook of indices of food quality and authenticity
Tác giả: Singhal Rekha S,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead Publishing Limited , 1997
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 1855732998
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 7836 Định dạng: RAR
Food irradiation : A reference guide
Tác giả: Wilkinson VM,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead Publishing Limited , 1998
Ký hiệu phân loại: 668.0288
ISBN: 1855733595
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7837 Định dạng: RAR
Practical dehydration
Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead Publishing Limited , 1998
Ký hiệu phân loại: 664.0284
ISBN: 1855733943
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7838 Định dạng: RAR
Antioxidants in food : Practical applications
Tác giả: Pokorny Jan,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead Publishing Limited , 2001
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 185573463X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7844 Định dạng: RAR
Benders’ dictionary of nutrition and food technology
Tác giả: Bender David A,
Thông tin xuất bản: London : Woodhead Publishing Limited , 1999
Ký hiệu phân loại: 641.03
ISBN: 1855734753
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7847 Định dạng: RAR
Food process modelling
Tác giả: Tijskens LMM,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Woodhead Publishing Limited , 2001
Ký hiệu phân loại: 664.02
ISBN: 1855735652
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7859 Định dạng: RAR
Dairy processing : Improving quality
Tác giả: Smit Gerrit,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Woodhead Publishing Limited , 2003
Ký hiệu phân loại: 637.0954
ISBN: 1855736764
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7864 Định dạng: RAR
Instrumentation and sensors for the food industry
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Woodhead Publishing Limited , 2001
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 1855735601
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7873 Định dạng: RAR
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục