Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.3299977 giây)
Quantum optics with semiconductor nanostructures
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford : WP Woodhead Publishing , 2012
Ký hiệu phân loại: 535.15
ISBN: 0857092324
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 107855 Định dạng: PDF
Handbook of terahertz technology for imaging, sensing and communications
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 535.8543
ISBN: 0857092359
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 107856 Định dạng: PDF
Non-metallic biomaterials for tooth repair and replacement
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 617.6
ISBN: 0857092448
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 108258 Định dạng: PDF
Sterilisation of biomaterials and medical devices
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 614.4
ISBN: 1845699327
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 108270 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục