Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 73 kết quả (0.650036 giây)
Clothing biosensory engineering
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead Publishing , 2006
Ký hiệu phân loại: 687
ISBN: 0849390958
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 31488 Định dạng: PDF
A biotech manager's handbook : a practical guide
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford Philadelphia : Woodhead Publishing , 2012
Ký hiệu phân loại: 338.76606
ISBN: 190756814X
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 97569 Định dạng: PDF
Manufacturing techniques for polymer matrix composites (PMCs)
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead Publishing , 2012
Ký hiệu phân loại: 620.1
ISBN: 0857090674
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104433 Định dạng: PDF
Ceramic nanocomposites
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford Philadelphia : Woodhead Publishing , 2013
Ký hiệu phân loại: 620.1404
ISBN: 085709338X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104437 Định dạng: PDF
Creep and fatigue in polymer matrix composites
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 620.19204233
ISBN: 1845696565
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104478 Định dạng: PDF
Physical properties and applications of polymer nanocomposites
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 620.5
ISBN: 1845696727
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104479 Định dạng: PDF
Failure mechanisms in polymer matrix composites : criteria, testing and industrial applications
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 620.1
ISBN: 1845697502
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104480 Định dạng: PDF
Polymer-carbon nanotube composites : preparation, properties and applications
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 620.5
ISBN: 1845697618
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104481 Định dạng: PDF
Short fibre-polymer composites
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge England : Woodhead Publishing , 1996
Ký hiệu phân loại: 620.192
ISBN: 1855732203
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104501 Định dạng: PDF
Lightweight ballistic composites Military and law-enforcement applications [Elektronisk resurs]
Tác giả: Bhatnagar A,
Thông tin xuất bản: : Woodhead Publishing , 2006
Ký hiệu phân loại: 687.16
ISBN: 9781855739413
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104569 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục