Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 168 kết quả (0.640033 giây)
Welding and cutting : a guide to fusion welding and associated cutting processes [electronic resource]
Tác giả: Houldcroft P T,
Thông tin xuất bản: Cambridge England : Woodhead Publishing , 1988
Ký hiệu phân loại: 671.52
ISBN: 9781845698942
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 107498 Định dạng: PDF
Semiconductor lasers : fundamentals and applications
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 621.366
ISBN: 0857091212
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 107854 Định dạng: PDF
Handbook of organic materials for optical and (opto)electronic devices : properties and applications
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford : Woodhead Publishing , 2013
Ký hiệu phân loại: 621.381045
ISBN: 0857092650
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 107859 Định dạng: PDF
Handbook of solid-state lasers : materials, systems and applications
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 621.36
ISBN: 0857092723
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 107861 Định dạng: PDF
Organic light-emitting diodes (OLEDs) : materials, devices and applications
Tác giả: Buckley Alastair,
Thông tin xuất bản: Oxford Philadelphia : Woodhead Publishing , 2013
Ký hiệu phân loại: 621.381522
ISBN: 0857094254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 107866 Định dạng: PDF
Smart sensors and MEMS : intelligent devices and microsystems for industrial applications
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford : Woodhead Publishing , 2014
Ký hiệu phân loại: 681.2
ISBN: 0857095021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 107870 Định dạng: PDF
Graphene : properties, preparation, characterisation and devices
Tác giả: Skakalova Viera,
Ký hiệu phân loại: 547.61
ISBN: 0857095080
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 107871 Định dạng: PDF
Printed films : materials science and applications in sensors, electronics and photonics
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 620.11
ISBN: 0857096214
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 107874 Định dạng: PDF
Reliability characterisation of electrical and electronic systems [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge England : Woodhead Publishing , 2015
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN: 9781782422211
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 107941 Định dạng: PDF
Advanced piezoelectric materials : science and technology
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 620.1
ISBN: 1845695348
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 107952 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục