Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 21 kết quả (0.9000476 giây)
Learning and memory : from brain to behavior
Tác giả: Gluck Mark A,
Thông tin xuất bản: New York : Worth Publishers , 2008
Ký hiệu phân loại: 153.1
ISBN: 0716786540
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 65348 Định dạng: PDF
Discovering psychology
Tác giả: Hockenbury Don H,
Thông tin xuất bản: New York NY : Worth Publishers , 2014
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 1464102414
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 93038 Định dạng: PDF
Essentials of economics
Tác giả: Krugman Paul R,
Thông tin xuất bản: New York NY : Worth Publishers , 2014
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 1429278501
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 94430 Định dạng: PDF
Macroeconomics
Tác giả: Mankiw N Gregory,
Thông tin xuất bản: New York NY : Worth Publishers , 2009
Ký hiệu phân loại: 339
ISBN: 1429218878
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 95373 Định dạng: PDF
Krugman's economics for AP*
Tác giả: Ray Margaret A,
Thông tin xuất bản: New York : Worth Publishers , 2011
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 1429218274
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 96017 Định dạng: PDF
Microeconomics
Tác giả: Goolsbee Austan,
Thông tin xuất bản: New York NY : Worth Publishers , 2013
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN: 0716759756
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 104427 Định dạng: PDF
Social psychology : the science of everyday life
Tác giả: Greenberg Jeff,
Thông tin xuất bản: New York NY : Worth Publishers , 2015
Ký hiệu phân loại: 302
ISBN: 9780716704225
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 106576 Định dạng: PDF
Economics
Tác giả: Krugman Paul R,
Thông tin xuất bản: New York NY : Worth Publishers , 2013
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 1429251638
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 106913 Định dạng: PDF
Psychology : a concise introduction
Tác giả: Griggs Richard A,
Thông tin xuất bản: New York NY : Worth Publishers , 2012
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 9781429261555
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 106914 Định dạng: PDF
Exploring psychology
Tác giả: Myers David G,
Thông tin xuất bản: New York NY : Worth Publishers , 2014
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 1429266791
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 106915 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục