Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (1.0699446 giây)
Learning and memory : from brain to behavior
Tác giả: Gluck Mark A,
Thông tin xuất bản: New York : Worth Publishers , 2008
Ký hiệu phân loại: 153.1
ISBN: 0716786540
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 65348 Định dạng: PDF
Microeconomics
Tác giả: Goolsbee Austan,
Thông tin xuất bản: New York NY : Worth Publishers , 2013
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN: 0716759756
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 104427 Định dạng: PDF
Psychology
Tác giả: Gray Peter,
Thông tin xuất bản: New York : Worth Publishers , 2011
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 9781429219471 (hardcover)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Macroeconomics
Tác giả: Mankiw N Gregory,
Thông tin xuất bản: New York NY : Worth Publishers , 2009
Ký hiệu phân loại: 339
ISBN: 1429218878
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 95373 Định dạng: PDF
Krugman's economics for AP*
Tác giả: Ray Margaret A,
Thông tin xuất bản: New York : Worth Publishers , 2011
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 1429218274
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 96017 Định dạng: PDF
What's the problem? : a brief guide to thinking critically
Thông tin xuất bản: New York NY : Worth Publishers , 2010
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN: 1429242183 (pbk.)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Essentials of economics
Tác giả: Krugman Paul R,
Thông tin xuất bản: New York NY : Worth Publishers , 2014
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 1429278501
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 94430 Định dạng: PDF
Public finance and public policy
Tác giả: Gruber Jonathan,
Thông tin xuất bản: New York NY : Worth Publishers , 2007
Ký hiệu phân loại: 336
ISBN: 0716766310
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Money, banking, and financial markets
Tác giả: Ball Laurence M,
Thông tin xuất bản: New York NY : Worth Publishers , 2009
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN: 0716759349 (hbk)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Discovering psychology
Tác giả: Hockenbury Don H,
Thông tin xuất bản: New York NY : Worth Publishers , 2014
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 1464102414
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 93038 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục