Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1170 kết quả (0.029996 giây)
Dung sai trong xây dựng : Tiêu chuẩn xây dựng
Tác giả: Bộ xây dựng
Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 690.0218
 
Chỉ dẫn kỹ thuật xây dựng
Tác giả: Bộ xây dựng
Hà Nội: Xây Dựng, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 690
 
Giáo trình tiên lượng xây dựng
Tác giả: Bộ xây dựng
Hà Nội: Xây Dựng, 2000
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 604.2
 
Phương pháp thí nghiệm đất xây dựng : Tiêu chuẩn xây dựng
Tác giả: Bộ xây dựng
Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 690.0218
 
Tiêu chuẩn máy và thiết bị xây dựng : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
Tác giả: Bộ xây dựng
Hà Nội: Xây Dựng, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 690.0218
 
Vật liệu và cấu kiện xây dựng : Tiêu chuẩn xây dựng
Tác giả: Bộ xây dựng
Hà Nội: Xây Dựng, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 690.0218
 
Thiết kế và thi công xây dựng : Tiêu chuẩn xây dựng 1998
Tác giả: Bộ xây dựng
Hà Nội: Xây Dựng, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 690.0218
 
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam : các công trình xây dựng năng lượng có hiệu quả
Tác giả: Bộ xây dựng
Hà Nội: Xây Dựng, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 690
 
Xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn mới ở Việt Nam gắn liền với bảo vệ môi trường
Tác giả: Nguyễn Duy Dũng
Hà Nội: Xây dựng, 2021
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 338.1
 
Máy đào và chuyển đất : Tiêu chuẩn xây dựng
Tác giả: Bộ xây dựng
Hà Nội: Xây Dựng, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 690.0218
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục