Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 30 kết quả (0.3399989 giây)
The environmental responsibility reader
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Zed , 2009
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN: 9781848134010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 152781 Định dạng: PDF
South Sudan [Book :] a slow liberation
Tác giả: Thomas Edward,
Thông tin xuất bản: London UK : Zed , 2015
Ký hiệu phân loại: 962.9
ISBN: 1783604042
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Palestinian women : narrative histories and gendered memory
Tác giả: Kassem Fatma,
Thông tin xuất bản: London : Zed , 2011
Ký hiệu phân loại: 305.48
ISBN: 1848134231 (hbk)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Rogue state : a guide to the world's only superpower
Tác giả: Blum William,
Thông tin xuất bản: London : Zed Books , 2002
Ký hiệu phân loại: 327.73
ISBN: 0864865430
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 38954 Định dạng: PDF
Debunking economics : the naked emperor dethroned?
Tác giả: Keen Steve,
Thông tin xuất bản: London : Zed Book , 2011
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 9781848139923
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 99126 Định dạng: PDF
The burdens of history : Eastern Europe since 1989
Tác giả: Kenney Padraic,
Thông tin xuất bản: New York : Zed Books , 2006
Ký hiệu phân loại: 947.0009
ISBN: 1842776622
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 99228 Định dạng: PDF
Destination in doubt : Russia since 1989
Tác giả: Lovell Stephen,
Thông tin xuất bản: New York : Zed Books , 2006
Ký hiệu phân loại: 947.086
ISBN: 1842776649
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 99129 Định dạng: PDF
Big business, poor peoples [electronic resource] : how transnational corporations damage the world's poor
Tác giả: Madeley John,
Thông tin xuất bản: London New York : Zed Books , 2008
Ký hiệu phân loại: 305.569
ISBN: 1848130325
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 76052 Định dạng: PDF
Poverty and water : explorations of the reciprocal relationship
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London New York : Zed Books , 2008
Ký hiệu phân loại: 333.91009172
ISBN: 9781842779613
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65023 Định dạng: PDF
Spies, lies and the War on Terror
Tác giả: Todd Paul,
Thông tin xuất bản: London New York : Zed Books , 2009
Ký hiệu phân loại: 327.12
ISBN: 1842778307
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 39971 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục